3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

06:13:37 up 8 days, 17:04, 0 users, load average: 0.12, 0.22, 0.26