3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

12:37:36 up 45 days, 21:03, 1 user, load average: 0.28, 0.45, 0.45