3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

06:00:09 up 143 days, 16:56, 0 users, load average: 0.43, 0.38, 0.38