3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

23:35:50 up 128 days, 1:29, 0 users, load average: 0.29, 0.43, 0.46