3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:57:46 up 212 days, 8:53, 1 user, load average: 0.33, 0.36, 0.40