3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

08:15:50 up 165 days, 15:41, 1 user, load average: 0.31, 0.54, 0.58