3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

14:10:37 up 92 days, 1:06, 0 users, load average: 0.24, 0.46, 0.48