3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

19:45:53 up 56 days, 1:20, 0 users, load average: 0.15, 0.25, 0.30