3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

15:18:47 up 28 days, 4:49, 0 users, load average: 0.27, 0.41, 0.55