3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

08:10:04 up 14 days, 10:03, 0 users, load average: 0.68, 0.56, 0.52