3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

05:22:27 up 100 days, 20:57, 0 users, load average: 0.03, 0.13, 0.20