3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

06:56:01 up 56 days, 17:52, 0 users, load average: 0.27, 0.24, 0.35