3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

03:34:25 up 319 days, 14:30, 0 users, load average: 0.86, 0.76, 0.75