3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

11:37:28 up 9 days, 2:25, 2 users, load average: 0.56, 0.46, 0.50