3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

05:14:03 up 264 days, 17:10, 0 users, load average: 0.26, 0.41, 0.46