3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

04:04:21 up 102 days, 11:30, 1 user, load average: 0.34, 0.40, 0.44