3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

09:18:47 up 20 days, 55 min, 0 users, load average: 0.13, 0.16, 0.20