3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

18:35:14 up 3 days, 4:48, 2 users, load average: 0.40, 0.47, 0.38