3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

09:11:30 up 104 days, 21:42, 0 users, load average: 0.22, 0.38, 0.49