3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

04:49:18 up 185 days, 12:14, 1 user, load average: 1.02, 0.68, 0.57