3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

07:44:53 up 66 days, 23:20, 0 users, load average: 0.10, 0.16, 0.20