3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

23:30:58 up 132 days, 6:56, 2 users, load average: 0.68, 0.62, 0.57