3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

14:05:16 up 66 days, 3:35, 0 users, load average: 0.53, 0.74, 0.61