3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

17:19:06 up 140 days, 9:54, 0 users, load average: 0.09, 0.18, 0.21